TRACEABILITY

Marinblu provides a verified traceability system for the origin and consumption of fish and other fishery products. The company strives for long-term participatory operation and vertical cooperation with suppliers and customers. It introduces innovative business approaches to the development of new products, markets and logistic networks. It implements an effective system of self-control, which is verified by the internationally recognized certification system for the food industry.

Engaging in various international certification systems Marinblu tends to contribute to the consumption of a larger number of fishery products that are obtained or produced on the basis of sustainable growth.

The company holds HACCP, IFS certificates, it markets and sells sea and freshwater products that are MSC and ASC certified.

Družba Marinblu izvaja dva investicijska projekta kot pogoja za odličnost poslovanja. Projekta se nanašata na povečanje poslovnih zmogljivosti predelave rib in drugih ribjih izdelkov in na avtomatizacijo linije za odtaljevanje, tehtanje, pakiranje in označevanje. Projekta sta sofinancirana iz the European Maritime and Fisheries Fund and from the budget of the Republic of Slovenia for fishery fund.

TRACEABILITY

Marinblu zagotavlja preverjen sistem sledljivosti izvora in porabe rib in drugih ribjih izdelkov, dolgoročno parcitipativno delovanje in vertikalno sodelovanje z dobavitelji in kupci, inovativni poslovni pristop k razvoju novih izdelkov, trgov in logističnih povezav ter učinkovit sistem samokontrole, ki je verificiran z mednarodno uveljavljenim sistemom certificiranja za živilsko dejavnost.

 

Marinblu is implementing two investment projects as a prerequisite for business excellence. The projects are co-financed from the European Maritime and Fisheries Fund and from the budget of the Republic of Slovenia.

Scroll To Top