SLEDLJIVOST

Družba Marinblu zagotavlja preverjen sistem sledljivosti izvora in porabe rib in drugih ribjih izdelkov. Družba stremi k dolgoročnemu participativnemu delovanju in vertikalnem sodelovanju z dobavitelji in kupci. Uvaja inovativne poslovne pristope k razvoju novih izdelkov, trgov in logističnih povezav. Implementira učinkovit sistem samokontrole, ki je verificiran z mednarodno uveljavljenim sistemom certificiranja za živilsko dejavnost.

Z vključevanjem v različne mednarodne certifikacijske sisteme želi družba Marinblu prispevati k potrošnji večjega števila izdelkov, ki so pridobljeni oziroma proizvedeni na temelju trajnostnega razvoja.

Družba razpolaga s certifikati HACCP, IFS, trži in prodaja morske ter sladkovodne izdelke, ki so MSC in ASC certificirani.

Družba Marinblu izvaja dva investicijska projekta kot pogoja za odličnost poslovanja. Projekta se nanašata na povečanje poslovnih zmogljivosti predelave rib in drugih ribjih izdelkov in na avtomatizacijo linije za odtaljevanje, tehtanje, pakiranje in označevanje. Projekta sta sofinancirana iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter iz proračuna Republike Slovenije za ribiški sklad.

SLEDLJIVOST

Marinblu zagotavlja preverjen sistem sledljivosti izvora in porabe rib in drugih ribjih izdelkov, dolgoročno parcitipativno delovanje in vertikalno sodelovanje z dobavitelji in kupci, inovativni poslovni pristop k razvoju novih izdelkov, trgov in logističnih povezav ter učinkovit sistem samokontrole, ki je verificiran z mednarodno uveljavljenim sistemom certificiranja za živilsko dejavnost.

 

Družba Marinblu izvaja dva investicijska projekta kot pogoja za odličnost poslovanja. Projekta sta sofinancirana iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter iz proračuna Republike Slovenije.

Scroll To Top