SLEDLJIVOST

Družba Marinblu zagotavlja preverjen sistem sledljivosti izvora in porabe rib in drugih ribjih izdelkov. Družba stremi k dolgoročnemu participativnemu delovanju in vertikalnem sodelovanju z dobavitelji in kupci. Uvaja inovativne poslovne pristope k razvoju novih izdelkov, trgov in logističnih povezav. Implementira učinkovit sistem samokontrole, ki je verificiran z mednarodno uveljavljenim sistemom certificiranja za živilsko dejavnost.

Z vključevanjem v različne mednarodne certifikacijske sisteme želi družba Marinblu prispevati k potrošnji večjega števila izdelkov, ki so pridobljeni oziroma proizvedeni na temelju trajnostnega razvoja.

Družba razpolaga s certifikati HACCP, IFS za proizvodnjo, predelavo, trženje in prodajo morskih ter sladkovodnih izdelkov.

Družba Marinblu izvaja dva investicijska projekta kot pogoja za odličnost poslovanja. Projekta sta:

1. Povečanje poslovnih zmogljivosti predelave rib in drugih ribjih izdelkov.

2. Avtomatizacija linije za odtaljevanje, tehtanje, pakiranje in označevanje.

Projekta sta sofinancirana iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter iz proračuna Republike Slovenije za ribiški sklad.

SLEDLJIVOST

Družba Marinblu zagotavlja preverjen sistem sledljivosti izvora in porabe rib in drugih ribjih izdelkov. Družba stremi k dolgoročnemu participativnemu delovanju in vertikalnem sodelovanju z dobavitelji in kupci. Uvaja inovativne poslovne pristope k razvoju novih izdelkov, trgov in logističnih povezav. Implementira učinkovit sistem samokontrole, ki je verificiran z mednarodno uveljavljenim sistemom certificiranja za živilsko dejavnost.

Z vključevanjem v različne mednarodne certifikacijske sisteme želi družba Marinblu prispevati k potrošnji večjega števila izdelkov, ki so pridobljeni oziroma proizvedeni na temelju trajnostnega razvoja.

Družba razpolaga s certifikati HACCP, IFS, trži in prodaja morske ter sladkovodne izdelke, ki so MSC in ASC certificirani.

Družba Marinblu izvaja dva investicijska projekta kot pogoja za odličnost poslovanja. Projekta sta:

1. Povečanje poslovnih zmogljivosti predelave rib in drugih ribjih izdelkov.

2. Avtomatizacija linije za odtaljevanje, tehtanje, pakiranje in označevanje.

Projekta sta sofinancirana iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter iz proračuna Republike Slovenije za ribiški sklad.

Scroll To Top