ZAPOSLENI

Tradicionalni in preverjeni načini vodenja, moderni korporativni pristopi k upravljanju, socialna in okoljska odgovornost so temeljna vodila delovanja družbe in zaposlenih.

Z namenom doseganja zastavljenih poslovnih ciljev družba Marinblu pospešeno investira v nove proizvodno-poslovne zmogljivosti, tehnološko opremo in človeške vire. Družba razvija inovativne poslovne prijeme in organizacijske rešitve, ki so prilagojene trgu in potrošnji rib in drugih ribjih izdelkov.

Družba Marinblu razpolaga z visoko usposobljenimi sodelavci, ki so predani in motivirani za dejavnost proizvodnje, predelave in trženja morskih in sladkovodnih izdelkov. Zaposleni si prizadevajo, da s široko paleto morskih in sladkovodnih izdelkov prenesejo na kupce in potrošnike enkratno kulinarično doživetje.

Osebje, personnel
Scroll To Top