OIC - Hrpelje 20, Kozina, SI-6240
Telefon: +386-(0)5-620-2899
Fax: +386-(0)5-620-9738
Matična št.: 6203817000
Davčna št.: SI 60864435
Transakcijski račun: 10100-005-1088343 pri Banki Koper
HACCP št.: SI 1091 ES